Treningstider 2014

Tirsdag:

17.30-20.00 Klasse 2-3 nivå
20.00-21.15 Klasse 1 + NIVÅ 1*
21.15-22.00 Nybegynnere

* Nivå 1 betyr at hunden kunne ALLE hindere og være klar for å gå hele kombinasjoner.

Fredag:
18.00 - utover: Fellestrening nybegynnere og videregående

Søndag:

13.00-17.00: Videregående konkurransetrening / evt. uof.cup'er (siste søndag i mnd. konkurranserettet trening for alle nivå. Men hunden må kunne ALLE hindere)
Tilgang til skuret


For å motta tilgang til utstyret må Agilitykomiteen må være trygge på at det er forsvarlig, at du kan ha alenetrening med din hund. Derfor er er det en del regler og vilkår som må fylles for å få denne tilgangen. For å få behandlet din sak, må ditt medlemsnummer hos Norsk Retrieverklubb fremlegges. Vi ønsker også å se ditt kursbevis fra nybegynnerkurset du har gått.

Vilkår/Regler for å motta tilgang til Agility utstyr
 • Koden til skuret er unik, og det er strengt forbudt å gi/videre formidle til andre.
 • Ekvipasjen må være medlem av Norsk Retrieverklubb 
 • Ekvipasjen må ha gjennomført nybegynnerkurs, dette gjelder ikke for erfaren fører med ny hund. 
 • For å sikre forsvarlig egentrenng, må fører være aktiv på fellestrening, være på klasse 2 nivå og/eller aktiv innefor dugnad på Varden, stevner og lignende.
 • Raser med påbudt/anbefalt HD og/eller AD rønking, anbefales å vente med trening til diagnosen er klar.
 • Ingen løse hunder ved utbygging/rydding av banen. 
 • ALL lufting skal foregå utenfor banens område.
 • Vær flink å varme opp og gå ned hunden din, før og etter trening.
 • Alle som skal trene SKAL hjelpe til med banebygging og rydding.
 • Avklar med andre som trener dersom du må gå før treningen er ferdig.
 • Dersom det er mer enn 8 ekvipasjer på trening, trer stoppeklokke regelen inn, 3 min pr. Ekvipasje.
 • Løpske tisper får IKKE delta på nybegynnertreningen. 
 • Ønske du å ha med deg noen på trening som ikke er medlem av klubben, SKALl dette avklares med agilitykomiteen før trening utføres.
 • Ser du at noe av utstyret er ødelagt/skadet skal det rapporteres til agilitykomiteen.
 • Brudd på regler, fører til at jeg mister min tilgangsrett til utstyret.


Ønsker du tilgang, meld din interesse til agilityvarden@gmail.com


Med vennlig hilsen
Agilitykomiteen Norsk Retrieverklubb
avd. Bergen og Omegn

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar